Nákladná doprava

vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru a materiálu
rozličného druhu a veľkosti. Svitex s.r.o. poskytuje nákladnú cestnú dopravu do 3,5 t.
Naším zákazníkom sa snažíme v plnej miere vyhovieť. Naša spolupráca je zárukou
kvality na ktorú je kladený veľký dôraz, čo sa odráža na našej spoľahlivosti. V prípade
akéhokoľvek záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať.
Fungujeme 24 hodín 7 dní v týždni.

Tešíme sa na spoluprácu.