Likvidácia odpadu

Zaoberáme sa likvidáciou stavebného miešaného odpadu ako je napríklad:

  • Zemina
  • drevo
  • Betón
  • Suť
  • Sdk a podobne