Búracie práce

Zabezpečujeme búracie a demolačné práce rodinných domov, administratívnych
priestorov, demolačné a búracie práce na stavbách, búranie oplotení, chodníkov, poterov,
fasád, demontáž okien a vieme následne zabezpečiť likvidáciu stavebného odpadu.
Pri väčšom množstve možná zľava.

Cenník:

Osekanie omietok 1 m2 3,50 €
Vybúranie betónu 1m3 100 €
Vybúranie poteru 1 m2 8 €
Vybúranie priečky do 10 cm 7 € / 1 m2
Vybúranie priečky 15 cm 10 € / 1 m2
Vysekanie obkladu a dlažieb 1 m2 4,50 €
Vývoz sutiny do 20 metrov 30 € / tona
Vývoz sutiny nad 20 metrov 40-50 € / tona
Výkopové práce 1 m3 20 €
Vývoz zeminy do 20 metrov 15 € / 1 m3
Iné práce (rozobratie krovu , stropov atď) podľa dohody